Tilgang hjemmefra

HK benytter VPN-klienten GlobalProtect fra Palo Alto. Vi anbefaler alle å følge denne veiledningen for å installere GlobalProtect (samme brukernavn og passord som Feide). Kontakt biblioteket dersom du har spørsmål, eller vil melde fra om tilgangsproblemer. Kontakt servicesenteret om du har problemer med programvaren, Feide-konto etc.

Helsebiblioteket.no
Registrer din egen personlige bruker hos Helsebiblioteket.no, for tilgang til et stort antall tidsskrifter og helsedatabaser.