SPSS

Rune Bjerke og Sander Sværi fra Markedshøyskolen har laget instruksjonsvideoer smo tar for seg de vanligste spørsmålene om SPSS. Last ned SPSS (IT).

Introduksjon til SPSS

Hvordan legge inn spørsmål i SPSS?

Hvordan legge inn svar i SPSS?

Beskrivende statistikk

Sammenligne gjennomsnittstall

Faktoranalyse


Indeksering

Regresjonsanalyse

Hypotesetesting

Spørreskjema til kapittel 5

Legg igjen en kommentar