Smittevern ved henting av bokbestillinger ved Fjerdingen, Vulkan, Kvadraturen og Bergen

Ved henting av bestilte bøker ved de ulike campus, skal Høyskolens øvrige retningslinjer for smittevern for opphold på campus følges

Pakking av bestilte bøker skal foregå som følger 

 1. Vask hendene med desinfeksjon eller grundig med såpe før arbeidet starter. 
 2. Kun bestillinger som er mottatt 24 t før utleveringstidspunkt, skal pakkes. 
 3. Tar du deg i ansiktet underveis, må hendene vaskes på nytt, det samme gjelder om du er i kontakt med flater utenfor biblioteket. 
 4. Vask alle flater du har vært i kontakt med (skranke, tastatur, scanner osv) når vakten er slutt. 

Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du ikke delta i den praktiske delen av bestillingsprosessen. 

Henting av forhåndsbestilte bøker ved campus skal foregå som følger

 1. Studenten skal ha mottatt opplysning om hentetidspunkt på forhånd. 
 2. Hentingen foregår i et avgrenset, forhåndsdefinert tidsrom.
 3. Studenter som er syke eller i karantene, skal ikke hente bestillinger. Disse kan få andre til å hente for seg. Dette må avtales på forhånd med biblioteket.
 4. Studenten skal ikke lenger inn i bygget enn til resepsjonen, med mindre studenten av andre årsaker har tillatelse til dette. Studenten må slippes inn av resepsjonist. 
 5. Det skal oppholde seg max 5 personer i henteområdet samtidig, med minimum 1 meters avstand.  
 6. Studenten henvender seg i resepsjonen, oppgir navn og at vedkommende skal hente en bokbestilling. 
 7. Bestillingen er merket med navn, og skal ikke kvitteres for. Bestillingene er pakket i poser og kan hentes ved resepsjonsområdet.
 8. Studenten forlater bygget. 
 9. Av smittevernhensyn anbefaler vi at bøkene blir liggende i posen til neste dag, før bøkene tas i bruk 

Viktig informasjon! Fra og med 15.06 er vi tilgjengelig på biblioteket@kristiania.no. Vi har sommerstengt for øvrige tjenester frem til 03.08.Les mer