Skrive og henvise

  • Kildehenvisning – Her finner du informasjon om henvisning og litteraturlister i ulike henvisningsstiler.
  • Skrivetips – Hvordan skal en akademisk oppgave se ut? Få tips om litteratursøk, oppgaveskriving og godt språk.
  • SPSS – Bjerke & Sværi tar for seg de vanligste spørsmålene knyttet til bruk av SPSS.