Skrive og henvise

Kildehenvisning

Her finner du informasjon om ulike henvisningsstiler og hvordan du siterer riktig.
Les mer

Skrivetips

Hvordan skal en akademisk oppgave se ut? Få tips om oppgaveskriving, godt språk, litteratursøk, lager riktige sidetall i word m.m.
Les mer

SPSS

Rune Bjerke og Sander Sværi fra har laget en rekke filmer der de tar for seg de vanligste spørsmålene knyttet til bruk av SPSS.
Les mer