Skrive og henvise

Fra 3.08 vil vi være tilgjengelig fra 10-14 for veiledning og henvendelser på chat, e-post og zoom. Vanlige åpningstider fra 17. august. Videre åpningstid og tilbud for høstsemesteret vil bli oppdatert fortløpende i henhold til enhver tid gjeldende regler for smittevern.Les mer