Markedsføring, økonomi og innovasjon

Velkommen til deg som studerer fag tilknyttet markedsføring, økonomi og innovasjon. Bøker innen disse fagene finner du hovedsaklig på biblioteket kvadraturen, men du står selvsagt fritt til å låne på tvers av alle våre campus. På denne siden finner du oversikt over ressurser fra bibliotekets digitale samling som er spesielt relevante for dine fag, og også andre hjelpemidler til oppgaveskriving.