Hvordan påvirker corona bibliotektjenestene?

(Scroll for english).

Bibliotekene på campus stengte 12.mars kl. 18 som et tiltak for å hindre spredning av koronavirus, og vil være stengt på ubestemt tid. Følg videre nyheter på kristiania.no: https://www.kristiania.no/om-kristiania/informasjon-om-koronaviruset/informasjon-om-koronavirus-for-studenter/

Lånetid

Alle lån vil automatisk fornyes i perioden skolen er stengt. Dette gjelder også dagslån. Reservasjoner på bøker blir satt på pause, og aktiveres når bygget åpner. Ingen nye purregebyr vil påløpe i denne perioden. Skulle du allikevel motta automatisk varsel om erstatningskrav, ta kontakt med biblioteket@kristiania.no. Du kan du beholde dagslån inntil skolen igjen åpner.  

Fjernlån: Vi ser på løsninger og oppdaterer denne siden så snart vi vet mer. På grunn av opphavsrett har vi ikke tillatelse til så sende kopier på epost. Fysisk fjernlån er ikke tilgjengelig inntil videre.

Tilgang hjemmefra

Installer VPN for å få tilgang til forskningsartikler hjemmefra. Se guide for installasjon her:  https://www.kristiania.no/for-studenter/it/vpn/

Skolen abonnerer på en rekke faglige databaser som inneholder forskning, og for tilgang til disse må du være på skolens nettverk. VPN-programvaren gjør at du kobles opp på skolens nettverk. Om du har problemer med tilkobling: Sjekk at du har skrevet inn riktig brukernavn som vist på bildet. Om det ikke fungerer med din vanlige adresse, forsøk med @egms-formatet. 

Studerer du helsevitenskap er det også viktig at du har en gratis konto på helsebiblioteket.no, som gir deg enda flere tilganger. Logg på både VPN og helsebiblioteket, så får du tilgang til alt vi abonnerer på.

E-bøker
Vi har et begrenset e-boktilbud, og jobber med å finne løsninger for å utvide det. Vi oppdaterer denne siden med mer info så snart som mulig. Om du ønsker å kjøpe pensum- eller metodebøker, kan vi foreslå sider som akademika, adlibris, amazon, iBok eller allvit. Bøker er tollfrie, så det er pris + frakt som gjelder selv om du handler fra utlandet. Pris kan variere mye mellom de ulike tjenestene, så det er fint å sjekke innom flere steder. Flere norske leverandører har også boka i e-versjon, så det er verdt å ta en kikk.

Se gjerne du finner noe nyttig på Nasjonalbiblioteket sin digitale katalog – bokhylla.no.

Gruppearbeid på nett

Følg anvisningene fra folkehelseinstituttet om å holde avstand til andre, samt unngå unød kontakt med andre: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/ 

Vi anbefaler studenter å heller bruke verktøy på nett – f.eks. «Grupper» i Canvas:

Under Personer i emnemenyen kan du opprette egne grupperom, eller sette opp konferanser i et verktøy (kalt «big blue button»). Nedenfor er brukerveiledning for bruk av grupperom og konferanser i Canvas.

Grupper: https://no.guides.instructure.com/m/68502/c/209725

Konferanser (mulighet for egne konferanser i grupperommene): https://no.guides.instructure.com/m/68502/l/1100993-hvordan-bruker-jeg-konferanse-i-et-emne-som-student

Veiledning med bibliotekar

Veiledning med bibliotekar vil gjennomføres via videooverføring/Zoom, og kan bookes alle hverdager 09-15. Her får du hjelp med litteratur- og informasjonssøk, kildekritikk og kildebruk/litteraturlister. Bestill veiledning her.

Veiledning med studentassistent

Veiledning med faglig studentassistent kan bookes 9-15 hver onsdag og 09-12 hver torsdag. Her får du hjelp med oppgaveskriving, eksamen m.m. Veiledning via Facebook eller videooverføring. Bestill videoveiledning her.

Andre spørsmål? Kontakt oss på: biblioteket@kristiania.no

Information regarding coronavirus (covid-19)

As campus will close due to the coronavirus (Covid-19), so will the library at Thursday March 12th 18.00.

More information at: https://www.kristiania.no/en/about-kristiania/information-about-the-corona-virus/information-about-the-corona-virus-for-students/

Borrowing time

All loans, including day loans, will be renewed from thursday March 12th and onward, until the building is open again.Reservations on books will be paused until the building is open again. No new overdue fines  will accumulate while the school is closed. Please contact the library at biblioteket@kristiania.no if you should receive automatically produced claims. Any new dayloans you borrow on friday will automatically renew until the building is open. 

Inter-Library Loan: We’re looking at options and will update this page as soon as we know anything. Due to copyright restrictions, we cannot email articles. Physical Inter-Library loan of books is not possible at current time.

Access from home 

Install VPN to access our digital collection. You can find more information about remote access here: https://www.kristiania.no/en/for-students/the-service-center/vpn-the-library-from-home/

We recommend that you always use VPN while you are browsing academic literature while you are not on campus. This ensures that the databases will recognise you and allow access to our subscribed collections.

If you are studying health studies, you should also have a free account at helsebiblioteket.no. Makes sure to be logged into both VPN and helsebiblioteket to access everything we have subscribed to.

E-books
We are working on finding solutions, as our current collection of e-books are limited. More information will be added here as soon as possible.

You might want to consider purchasing books, such as syllabus books or method books: We suggest pages like amazon, bookdepostitory, adlibris or akademika. There are no hidden fees on books, so price + shipping is what you’ll pay even when purchasing internationally.

Groupwork online

We recommend that you follow the advice from the Norwegian Institute of Public Health: https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/advice-and-information-to-public/. Avoid unnecessary contact with others and keep a distance of 2 metres or more.  

We strongly recommend that you rather use online tools for working together – e.g. «Goups» in Canvas:

Under «People» in the course meny, you may create a new grouproom, or even enable conferences (look for the tool «big blue button»). Below are guides on how to use these tools:

Groups: https://no.guides.instructure.com/m/68502/c/209725

Conferences (possible to use conferences within group rooms): https://no.guides.instructure.com/m/68502/l/1100993-hvordan-bruker-jeg-konferanse-i-et-emne-som-student

 

Help with searching?

Book a meeting with a librarian via video link/zoom monday-friday between 9-15. The library provides research guidance for searching, citing and evaluating resources. Book a meeting

Writing and studyguidance with a student assistant 

Please contact the student assistants via Facebook or book a meeting via video link/Zoom every Wednesday 9-15 or Thursday 9-12. Book a meeting.

Other questions? Drop us an email at: biblioteket@kristiania.no 

Viktig informasjon! Selv om campus er stengt, så er onlinetilbudet vårt fortsatt tilgjengelig! Les mer