Helsevitenskap

Her finner du lenker til ressurser og materiale som er spesielt relevant for helsevitenskap, medisin og ernæring. Dersom du trenger hjelp til å finne frem i ressursene, søke etter forskningsartikler eller har spørsmål, kan du kontakte oss her, eller bestille veiledning med bibliotekar.

Morten Soma er ansvarlig for disse sidene.

Fagstoff

Veiledning i litteratursøk

Infomarsjon om veiledningstjenester med helsebibliotekar.

Se mer

Bøker og e-bøker

Informasjon om hvor du finner bøker, e-bøker og tidligere bacheloroppgaver.

Se mer

Guides

Søk i Medline (PowerPoint)
Søking etter oversiktsartikler
‣ Kritisk vurdering av forskningsartikler m.m.

Se mer

Nyttig fra biblioteket

Lover og forskrifter

Utvalgte lover og forskrifter for behandler og pasienter.

Se mer