Helsevitenskap

Her finner du lenker til ressurser og materiale som er spesielt relevant for helsevitenskap, medisin og ernæring. Dersom du trenger hjelp til å finne frem i ressursene, søke etter forskningsartikler eller har spørsmål, kan du kontakte oss her, eller bestille veiledning med bibliotekar.

Fagstoff

Veiledning i litteratursøk

Infomarsjon om veiledningstjenester med helsebibliotekar.

Se mer

Bøker og e-bøker

Informasjon om hvor du finner bøker og tidligere bacheloroppgaver i Kristiania Open Archive (KOA).

Se mer

Guides

Søk i Medline (PowerPoint)
‣ Kritisk vurdering av forskningsartikler m.m.

Se mer