TNS Kantar: Forbruker og media

‘Forbruker og media’ er Kantar TNS sin markedsundersøkelse om nordmenns medie-, internett- og forbruksvaner. Studenter og ansatte ved Høyskolen Kristiania kan få tilgang til dataene ved nedlasting av Kantar Online. Dette gir tilgang til å selv kunne sette sammen tabeller og uttrekk.

Workshops høsten 2020 [online]

Hver tirsdag kl 14:00 hele høstsemesteret.

Studenter og ansatte ved Høyskolen Kristiania kan melde seg på innføringskurs/workshop i biblioteket. Alle workshops avholdes via Zoom, og har max 5 deltakere pr kurs. For å delta:

  1. Last ned programvare her.
  2. Meld deg på via https://veiledning.kristiania.no/veiledning-i-biblioteket/
  3. Så lenge det finnes ledige plasser, vil du da få tilsendt bekreftelse pr epost med kurslenke.
  4. Vi vil arbeide ut fra deltakernes egne problemstillinger og ønsker, så husk å laste ned nødvendig programvare i forkant her, og være forberedt på å dele egen skjerm med kursholder og evt andre deltakere.

Spørsmål: ta kontakt med biblioteket@kristiania.no.

Nedlasting av programvare

Installasjonsveiledning for Kantar Online finnes på Servicesenterets nettsider her.

OBS! Kun 5 personer kan benytte programmet samtidig. Om du ikke kommer inn, må du derfor vente litt og prøve igjen senere.

TLF-basen: mediebruk

Kartlegging av mediebruk for aviser, radio, tv-kanaler, internett, samt demografi og geografi. Data samlet inn gjennom ca 45.000 telefonintervjuer årlig, der personer fra 12 år og oppover intervjues. Rekruttering til MGI-skjemaet skjer i telefonintervjuet.

MGI-basen: markeds- og forbruksdata

Spørreskjema som besvares av ca. 12-15.000 respondenter pr år.  Her finner du informasjon om produkter, merkevarer, forbruk, livsstil, handlevaner og nettvaner, fordelt etter kjønn, alder, bosted, lønnsnivå m.m.

Programmet krever noe opplæring. Ta kontakt med biblioteket@kristiania.no dersom du er ønsker mer informasjon.

Se gjerne veiledningsvideoer fra Kantar TNS, samt bibliotekets korte videosnutt om å sette opp krysstabeller:

Legg igjen en kommentar