For fagstab

Har du spørsmål kan Live Vikøren ved biblioteket kontaktes. Oversikt over studieprogrammer og tilhørende kontaktbibliotekarer finner du her.

Opphavsrett ifm. undervisningsmateriale og pensum

Åpen tilgang og institusjonsarkiv for HK forskning

Pensumlister og Leganto