For fagstab

Har du spørsmål kan Live Vikøren ved biblioteket kontaktes.

‣ Opphavsrett ifm. undervisningsmateriale og pensum

‣ Pensumlister i Leganto

‣ For informasjon om tjenester til fagstab om vitenskapelig publisering på Høyskolen Kristiania, gå videre til Kristiania.no – Forskningsstøtte. Bibliotekets tjenester er integrert i forskningsadministrasjonen.

Viktig informasjon! Selv om campus er stengt, så er onlinetilbudet vårt fortsatt tilgjengelig! Les mer