Fagskolen

Fagskolestudenter tilknyttet studier fra Høyskolen Kristiania har rett på tilgang til hele bibliotekets digitale samling og fysiske samling, dette inkluderer digitale artikler, e-bøker m.m. Som fagskolestudent har du full tilgang til høyskolebibliotekets lokaler og trykte boksamlinger. Du er også velkommen til å benytte deg av profesjonell veiledning i litteratur- og informasjonssøk, henvisning i Chicago- og Vancouver-stilen.