Fagskolen

Fagskolestudenter på Høyskolen Kristiania har tilgang til hele bibliotekets digitale- og fysiske samling, tilgang til høyskolebibliotekets lokaler. Du er også velkommen til å booke veiledning i f.eks. litteratur- og informasjonssøk, kildekritikk og kildehenvisning. For tilgang til bibliotekets digitale tilbud, se informasjon om tilgang hjemmefra

Fagstoff

Databaser

Oversikt over databaser og ressurser for alle studenter på HK.

Se mer