Digital tilgang til pliktavlevert samling fra Nasjonalbiblioteket

I forbindelse med en revidering av pliktavleveringsloven kan Nasjonalbiblioteket gi studenter og ansatte (begrenset) tilgang til alt pliktavlevert materiale via lisenser. Dette inkluderer blant annet en stor mengde faglitteratur, avisarkiv etc. Tjenesten er ikke tenkt som fri tilgang for alle, men som en arkivtjeneste alternativt til oppmøte i nasjonalbibliotekets lesesal, tilgangen er derfor rimelig begrenset.

Mer informasjon om tjenesten på NB.no.