Endringer i fagressurser 2020 + ny tilgang til Medline

OBS: Informasjon om ny tilgang til Medline

Biblioteket har avsluttet forhandlingene om fornyelse og innkjøp av elektroniske fagressurser for 2020.

Nye “read-and-publish”-avtaler

Årets avtaler med forlagene Elsevier, Wiley, Taylor & Francis og Sage er såkalte “Read and publish-avtaler” som gjør at vi får dekket APC-avgiften (Article Processing Charges) ved åpen publisering, i tillegg til lesetilgangen.

Avtalene med Elsevier og Wiley er helt nye, og gir lesetilgang til nesten 4000 titler til sammen. Med disse fire “Read and publish”-avtalene har vi nå tilgang til over 7000 tidsskrifter, og nye muligheter for open access-publisering. Tidsskriftene og artiklene er også tilgjengelig ved søk i bibliotekbasen Oria.

Ny referansedatabase

Vi styrker i tillegg tilbudet ved å abonnere på en ny tverrfaglig vitenskapelig referansedatabase. Vi vurderer to tilbud, enten Web of Science eller Elseviers Scopus. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger rundt valg av database, til biblioteksjef hilah.geer@kristiania.no i løpet av uke 6.

Utgående og fornyede avtaler

De nye avtalene innebærer at vi har valgt å avvikle de fleste databasene vi har gjennom Ebsco, med unntak av Harvard Business Review, Business Source Complete og Communications & Mass Media Complete.

F.o.m. lørdag 15. februar 2020 mister vi tilgang til: Art & Architecture Complete, Hospitality & Tourism Complete, SocINDEX, SPORTDiscus og e-bokpakken fra Ebsco. Det er viktig å laste ned innhold du har behov for her så fort som mulig, før tilgangen forsvinner.

Vi har også sagt opp avtalene med LinkedIn Learning, Oxford Arts og Pressreader. Alle andre ressurser fra fjorårets portefølje er fornyet. Bibliotekets databaseliste vil oppdateres fortløpende.

Bakgrunn for årets endringer og prioriteringer

Vi mener disse endringene utgjør en nødvendig prioritering som vil gi oss større tilgang til aktuell vitenskapelig litteratur, og samtidig følge opp strengere krav om åpen publisering (Plan S). Dette er et strategisk valg frem mot universitetsstatus. Vi kan ikke forutsi alle konsekvenser ved avvikling av så store og komplekse databaser. Det er ikke ideelt at disse endringene kommer midt i skoleåret, men kontraktene må nødvendigvis følge budsjettåret. Bibliotekarene arbeider nå med best mulig formidling av ny sammensetning av elektronisk samling, spesielt rettet mot studentene, og med å ivareta tilgang til pensumlitteratur etter endringene.

Ta kontakt

I forbindelse med overgangen vil det kunne oppstå tilgangsproblemer. Ta kontakt med biblioteket@kristiania.no dersom du har utfordringer eller spørsmål rundt dette.

Har du andre kommentar rundt nye tilganger ta direkte kontakt med biblioteksjef Hilah Geer: hilah.geer@kristiania.no.

Som alltid oppfordrer vi faglig ansatte til å ha et godt samarbeid med kontaktbibliotekarene for å sikre at bibliotekets samling og tjenester støtter dere i forskning og undervisning.

Legg igjen en kommentar

Viktig informasjon! Selv om campus er stengt, så er onlinetilbudet vårt fortsatt tilgjengelig! Les mer