Helsebiblioteket.no – tilgjengelig igjen

Tekniske problemer hos helsebiblioteket er løst, alle innloggingstjenester skal være tilgjengelig.

Helsebiblioteket.no opplever for tiden tekniske problemer med alle innloggingstjenester, som betyr at søk i Medline, Embase etc. + en del tidsskrifter er utilgjengelig for øyeblikket. Vi har fått beskjed om at de jobber med å finne en løsning, men at det kan tid å finne en løsning.

Mer informasjon om tilgang hjemmefra, og hva Helsebiblioteket er finner du her: https://biblioteket.kristiania.no/tilgang-hjemmefra/ (Hint: Du får tilgang til god, kvalitetssikret forskning hvor som helst, når som helst.)

Legg igjen en kommentar