Tilgangen til mange vitenskapelige artikler kan opphøre!

Unit forhandler med de store forlagene for å oppnå avtaler som følger Norges nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Forhandlingene er langt på overtid og UH-sektoren står nå i fare for å miste mange tilganger. For Høyskolen Kristiania gjelder dette artikler fra Taylor & Francis og vi har kun garanti for tilgang til dem ut uke 10.

Det kan være lurt å laste ned artikler du vet du vil ha behov for så snart som mulig.
Den beste oversikten på alt vi har tilgang til får du ved å søke i vårt biblioteksystem Oria.

Har du spørsmål vedrørende dette kan du kontakte biblioteket@kristiania.no.

Legg igjen en kommentar