Bergen: Åpent hus Prosjektskisse 1

Hvor: Atriet
Når: Mandag 1. oktober, kl. 10-14
Servering: Pizza

Ta med problemstillingen din og få faglig inspirasjon og hjelp. Forelesere, masterstudenter, bibliotekarer og rådgivere hjelper dere med samarbeidsavtaler for gruppearbeid, akademisk skriving, metodevalg, formulering av problemstilling og søking i bibliotekets ressurser –  alt på en ettermiddag!

  • ‣ Orienterende søk – Finn relevant litteratur, begreper, teorier og tidligere oppgaver m.m. innenfor de forskjellige fagfeltene (bibliotekar)
  • ‣ Zotero – kildehåndtering på en enkel måte (bibliotekar)
  • ‣ Metodevalg, temavalg, problemstilling – få tips fra en foreleser eller MA-student fra Oslo
  • ‣ Gruppearbeid – rådgivning om gruppearbeid og utforming av samarbeidsavtaler (Studierådgiver)
  • ‣ Casestudie tips – Karrieresenteret TRACK hjelper deg med å finne en bedrift, hvis du vurderer en casestudie (Track)

 

Legg igjen en kommentar