OSLO: Åpent hus Prosjektskisse 1

prosjektskisse 1Faglig inspirasjon og hjelp til Prosjektskisse 1

Hvor: Biblioteket i Kongensgate 22
Når: Onsdag 26 september kl 14-18
Servering: Pizza

Ta med problemstillingen din og få faglig inspirasjon og hjelp. Forelesere, masterstudenter, bibliotekarer og rådgivere hjelper dere med samarbeidsavtaler for gruppearbeid, akademisk skriving, metodevalg, formulering av problemstilling og søking i bibliotekets ressurser –  alt på en ettermiddag!

Program

Kl. 15:30, 3. etg. Foredrag om problemstilling og metode ved førsteamanuensis Hans Erik Næss

Kl. 14 – 18 Forskjellige stasjoner i bibliotekets 3. og 4. etasje hjelper deg i oppstarten med bacheloroppgaven:

 • Metode-stasjon: Forelesere og masterstudenter hjelper deg med å vurdere kvalitativ og kvantitativ metode
 • Orienterende søk: Bibliotekarene veileder i bruk av databasene. Finn trender, begreper, teorier og tidligere oppgaver m.m.
  • ‣ Kunst- og designfag
  • ‣ Journalistikk
  • ‣ Helsefag
  • ‣ Markedsføring- og ledelsesfag
 • Samarbeidsavtaler: Studentoppfølging hjelper grupper til å starte samarbeidet med oppgaven på best mulig måte
 • Casestudier: TRACK hjelper de som vurderer en casestudie med å få kontakt med bedrifter.
 • Kildehenvisning: Få orden på litteraturlista med innføring i Zotero

Legg igjen en kommentar