Rettsdata Total

Alle studenter med FEIDE-login får nå gratis tilgang til Rettsdata Total, som gir tilgang til «lover, rettsavgjørelser, forskrifter, lovforarbeider, og lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar«.

Mer informasjon på: https://www.rettsdata.no/produkter/student/.

Legg igjen en kommentar

Viktig informasjon! Selv om campus er stengt, så er onlinetilbudet vårt fortsatt tilgjengelig! Les mer