McMasterPlus

Nøkkelord: Medisin.

McMasterPlus er en  søkemotor som utfører samsøk etter tidsskriftsartikler i egen base i tillegg til eksterne kunnskapsbaserte oppslagsverk/databaser innen medisin. Finner oppsummeringer i UpToDate og Best Practice, kvalitetsvurderte systematiske oversikter og kvalitetsvurderte enkeltstudier. I tillegg gjøres avgrenset søk i PubMed og Google Scholar. Søker samtidig i alle nivåer i ”S-pyramiden”.

McMaster Plus presenterer treff etter «pyramideprinsippet»:

«I kunnskapspyramiden øker graden av oppsummering og kvalitetsvurdering mot toppen. Øverst i søketreffene vil du derfor for eksempel finne de kliniske oppslagsverkene BMJ Best Practice og UpToDate. Lengre ned er kunnskapsoversikter fra blant annet Cochrane Library, mens enkeltstudier befinner seg nederst i pyramidehierarkiet. Tanken er at du skal basere kliniske beslutninger på så oppsummert kunnskap som mulig, og pyramidesøket er derfor et godt sted å starte jakten på svar på spørsmål som handler om behandling, diagnose eller prognose» (Helsebiblioteket.no).

  Fri tilgang for norske ip-adresser (Helsebiblioteket).
Søkeveiledning (fra McMaster).

 

Omfang:  ca. 120 tidsskrifter i egen database
Type innhold:  Søkemotor og database
Dekningsperiode:  –
Dekningsområde:  –
Språk:  Engelsk

Legg igjen en kommentar