Atekst (Retriever)

Nøkkelord: Tekstarkiv, norske aviser, medieanalyse, riksdekkende aviser, lokalaviser, nyhetsbyråer, blogger, websider.

Atekst (Retriever) er arkiv for en stor andel norske aviser, telegram- og nyhetsbyråer og et utvalg magasiner og tidsskrifter. Her kan du søke i både riksdekkende aviser og lokalaviser, og avgrense innenfor publiseringsår og -måned, ønsket avis m.m. Standardinnstilling for søket er kun i papirbaserte kilder (aviser, magasiner og tidsskrifter), men du kan også velge å søke i bl.a. et utvalg norske blogger og websider. Retriever har i tillegg gode verktøy for medieanalyse. Du kan for eksempel hente ut analyser over hvor mange ganger et valgt begrep har blitt nevnt i trykte eller webbaserte medier, fordelt på publiseringår og -måned, kilde, medietype m.m. Disse rapportene kan enkelt eksporteres og lagres for eget bruk.

Tilgang hjemmefra.
Søkeveiledning (fra Retriever).

Omfang: ca. 75 papiraviser o.l. (i tillegg:650 blogger, 1000 websider m.m.)
Type innhold: Nyhetsarkiv
Dekningsperiode: 1945-
Dekningsområde: Hovedsakelig norsk
Språk: Hovedsakelig norsk

Legg igjen en kommentar