Aviser

Biblioteket har dessverre ikke abonnement på nettaviser ettersom mange leverandører stort sett ikke tilbyr abonnementer for bibliotek (kun personlige brukere).

For å lese artikler i nettavis som er bak betalingsmur, kan man i noen tilfeller benytte mediearkivet Atekst, som arkiverer norske og nordiske aviser og nettsteder. Hvilke aviser som arkiveres og hvor ferske artikler man får tilgang til, varierer etter avtaler mellom Atekst og de ulike avisene.

MERK: For å få tilgang til Atekst må man sitte på campus tilknyttet HKs wifi eller se informasjon om tilgang hjemmefra.

Nasjonalbibliotekets digitale aviser gir tilgang til en rekke norske aviser bakover i tid. Disse kan kun leses når du befinner deg på biblioteket. Henvend deg i skranken for å få påloggingsinformasjon. Se full oversikt over hvilke aviser som er åpent tilgjengelig via NB, og hvilke som kan gis tilgang til i bibliotekets lokaler.

Legg igjen en kommentar