Databaser og ressurser

Alfabetisk oversikt over HKs abonnementsressurser, Open Access-baser og verktøy for studenter og forskere. Søk i listen med CTRL+F.

Viktig informasjon! Selv om campus er stengt, så er onlinetilbudet vårt fortsatt tilgjengelig! Les mer