Databaser og tidsskrifter

Tidsskrifter A-Å

Alfabetisk og søkbar liste over alle HKs elektroniske tidsskrifter.

Midlertidige tilganger

Grunnet Korona har biblioteket fått midlertidig tilgang til utvalgte e-ressurser. Der det er mulig anbefaler vi nedlasting av bøker og artikler, da disse tilgangene er tidsbegrensede. VPN- (hjemmetilgang kreves).

Databaser A-Å

Alfabetisk oversikt over HKs abonnementsressurser, Open Access-baser og verktøy for studenter og forskere. Søk i listen med CTRL+F.

Viktig informasjon! Fra og med 15.06 er vi tilgjengelig på biblioteket@kristiania.no. Vi har sommerstengt for øvrige tjenester frem til 03.08.Les mer