Bruk biblioteket

Tilgangen til mange vitenskapelige artikler kan opphøre!

For Høyskolen Kristiania gjelder dette artikler fra Taylor & Francis og vi har kun garanti for tilgang til dem ut uke 10.

Se mer

Oria har fått nytt design

Bibliotekets katalog, Oria, får nytt design.

Se mer

TNS Kantar: Forbruker og media

Meld deg på lynskurs i TNS Kantars Forbruker & media.

Se mer
Studiesider
Finn faglitteratur håndplukket for ditt studieområde. Sidene er inndelt etter høyskolens syv institutter, nettstudier og fagskolen.