Utlånsregler

Alle som studerer eller underviser ved Westerdals Høgskole kan benytte seg av Westerdals Oslo ACT-biblioteket. Husk å ta med studentkort eller annen legitimasjon om du skal foreta et lån.
Finner du ikke svar på det du lurer på her, kan du sende oss en mail på bibliotek@westerdals.no.

Min konto

Logg deg inn på bibliotekkatalogen for å få oversikt over egne lån, og eventuelt fornye disse. Påloggingsinformasjon har du mottatt via studentepost. I bibliotekkatalogen kan du også søke etter materiale du ønsker å låne, og se hvor dette står plassert.

Utlånstider

  • Ordinært lån: 3 uker
  • Korttidslån: 1 uke (Kortidslån gjelder pensum og DVDer.)

Fornye lån

Det er mulig å forlenge, dersom ingen står på venteliste. Hvis det er venteliste må lånet leveres innen fristen. Lånetiden vil fremdeles avhenge av om det er ordinært lån eller korttidslån. Hold oversikt ved å logge inn på Min konto.

Reservasjoner

Reservasjoner gjelder kun materiale som allerede er utlånt. Du kan selv reservere når du ser at materialet du ønsker står utlånt i katalogen. Reservasjonen din vil da dukke opp i kontooversikten din når du klikker på navnet ditt øverst til høyre.
Det er ikke mulig å reservere materiale for perioder frem i tid. Ved mottak av reservert materiale vil biblioteket sende ut en hentemelding på studenteposten med en hentefrist på to dager.

Påminnelser og varsler

Biblioteksystemet sender automatisk ut påminnelser om lånefrister:

Du får en påminnelse samme dag som lånet må leveres/fornyes. Etter at lånet har forfalt vil det sendes ut ytterligere to påminnelser om at lån skulle vært levert. Dersom boken ikke leveres etter at den andre påminnelsen er sendt vil det påløpe et erstatningskrav og faktura blir sendt i posten og på studentweb. Vi ber om at du tar kontakt dersom du av spesielle grunner ikke har mulighet til å levere når lånet forfaller.

Erstatningssummer

Låneren er personlig ansvarlig for sine lån og må erstatte tapt eller ødelagt materiale. Erstatningsgebyret regnes ut fra verdien av bøker/utstyr/annet materiale. I tillegg kommer bibliotekets utgifter i tilknytning til nyinnkjøp.

Prisliste for erstatning av tapte bøker og annet materiale:

  • Bøker: 500,-
  • DVD og tidsskrifter: 300,-
  • Film, spill, TV-utstyr og spesielt verdifullt materiale: Reell pris + 150,- i omkostninger
  • Innlånte dokumenter erstattes etter eierbibliotekets satser.
  • Låner kan velge å selv erstatte tapt eller ødelagt materiale for å unngå gebyr. Dette må skje innen fakturaens forfallsdato.