Pensumlister

Ny eller «gammel» student? Her finner du en oversikt over hvilke bøker du trenger til studiene dette semestret.

Nytt semester, ny start. Trykk på din avdeling for å få tilgang til ditt studieprograms pensumliste. Ved eventuelle spørsmål vedrørende pensum, henvend deg til bibliotek@westerdals.no.

Trykk på avdelingen for å finne ditt studieprogram

 

Avdeling for kunstfag

Alle årstrinnene er samlet innenfor samme dokument.

Høsten 2017

Våren 2018

Avdeling for kommunikasjon
Avdeling for film, TV og spill

Alle årstrinnene er samlet innenfor samme dokument.

Høsten 2017

Våren 2018

Avdeling for teknologi (bachelor og master)
Avdeling for ledelse

Alle årstrinnene er samlet innenfor samme dokument.

Høsten 2017

Våren 2018