Skrive og henvise

Chicagostil

Lag henvisninger og litteraturlister i Chicagostil (forfatter-dato, 16 utg.).
Les mer

Vancouverstil

Lag henvisninger og litteraturlister i Vancouvers numeriske stil. Kun for helsevitenskap. 
Les mer

Zotero

... er et program for å lagre og dele kilder, og lage litteraturlister. For både Chicago og Vancouver-stil. 
Les mer

Skrivetips

Hvordan skal en akademisk oppgave se ut? Få tips om oppgaveskriving, godt språk, litteratursøk, lager riktige sidetall i word m.m. 
Les mer

SPSS

Rune Bjerke og Sander Sværi fra har laget en rekke filmer der de tar for seg de vanligste spørsmålene knyttet til bruk av SPSS. 
Les mer