Skrive og henvise

Kildehenvisning og litteraturlister
  • Vancouvers numeriske stil (bare for helsefagene)
  • Vancouverstil

Se bibliotekets samleside om kildehenvisning og litteraturliste. Les mer

Språk og skriving

Hvordan skal en akademisk oppgave se ut? Her finner du hjelpemidler for oppgaveskriving, gode råd om skriveprosessen, grammatikk og godt språk, hvordan man gjør gode litteratursøk osv. Husk å følge kravene fra ditt eksamenskontor. Les mer

Zotero

Problemer med å holde orden på kilder og henvisningsteknikk? Bruk Zotero for å ta vare på kilder, dele med andre og generere automatiske litteraturlister i «din» henvisningsstil. Les mer

Sidetall i Word

Lurer du på hvordan du kan gjøre sidetall «usynlige» på de første sidene i et word-dokument? Les mer

SPSS

Rune Bjerke og Sander Sværi fra har laget en rekke filmer der de tar for seg de vanligste spørsmålene knyttet til bruk av SPSS. Les mer