Reiseliv, opplevelser og hotell

Siden er utviklet for Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling og Bachelor i hotelledelse, samt andre studier som er direkte eller indirekte relatert til feltet.
 
Her finner du lenker til ressurser og materialer som er spesielt relevante for ditt studie. Hvis du trenger hjelp til å finne frem i ressursene er du velkommen til å ta kontakt med bibliotekarene i kongensgate. Vi sitter i skranken fra 10-15 på hverdager. Du kan også bestille lengre veiledning med bibliotekar eller faglig studentassistent her.

Nyttig fra biblioteket

Faglige anbefalinger

Førsteamanuensis Elin Bolann anbefaler to bøker til hotell- og reiselivsstudentene. Du kan lese mer om det her!

Se mer

Faglige studentassistenter

Jørgen, Hanne og Andreas går alle på Master i markedsføringsledelse, og tilbyr veiledning i biblioteket. Datoer kommer!

Se mer
Ansvarlig for disse studiesidene


Live Vikøren Studiebibliotekar for Reiselivs- og hotelledelse