Reglement

Vær oppmerksom på at bibliotekets reglement kan endres, og at det er studentenes eget ansvar å holde seg oppdatert på eventuelle endringer.
Sist oppdatert: januar 2018

Bibliotektjenester og -reglement ved Høyskolen Kristiania

Biblioteket ved Høyskolen Kristiania søker å skape et godt miljø for akademisk arbeid, gi opplæring i informasjonskompetanse og stille til rådighet nødvendig faglitteratur og informasjonsressurser, i samarbeid med fagstab og tillitsutvalget Studentunionen. Alle studenter tilknyttet høyskolens studiesteder i Oslo, Bergen og Trondheim blir automatisk registrert som bibliotekbrukere*, med de rettigheter og plikter det medfører, og det er studentkortet som benyttes som lånekort. Bibliotekets tjenester og ressurser kan benyttes gratis.

Nettstudenter
Alle nettstudenter kan benytte bibliotekets elektroniske abonnementer. Mer om tjenester for nettstudenter her.

Bruk av biblioteklokalet

Tillitsutvalget ved Høyskolen Kristiania har innført følgende husregler for å skape et rent, rolig og hyggelig arbeidsområde:

 • Bordene er til for å deles! Ikke okkupér stoler med sekk og jakke, eller opphold plassen lengre enn du trenger den.
 • Bruk lav stemme og head set (spesielt i «stille soner»).
 • Rydd opp etter deg.

 

Utlånsregler

Utlån:

Alt materiale som tas ut av biblioteklokalet registreres på bibliotekenes selvbetjente utlånsautomater. Hvis det piper når man går ut, skal man gå tilbake og sjekke i skranken om utlånet ble riktig gjennomført.

Innlevering:

Studenter har selv ansvar for å levere bøker i låst bokkasse, slik at de går gjennom bibliotekets retursystem. Innleveringsboksene finnes ved alle utlånsstedene.  Leveres bøker på andre måter enn i bokkassa, er studenten selv ansvarlig og må betale evt. påfølgende gebyr.

Fornying: Bøker kan fornyes på MinSide i Bibsys Oria (se info om pålogging her), eller ved å kontakte biblioteket du tilhører. Dagslån kan ikke fornyes.

Reservering: Hvis det man ønsker å låne allerede er utlånt, kan materiale reserveres via MinSide i Bibsys Oria (se info om pålogging her). Studenten varsles på e-post når boken er tilgjengelig, med hentefrist. Reservering er kun for utlånt materiale. Materiale som står tilgjengelig på hylla må studenten selv plukke fra hylla.

Vilkår for utlån, fornying og reservering av ulike typer materiale
Materiale: Lånetid/tilgang: Fornying og reservering:
Pensum: Dagslån Må leveres samme dag, før bygget stenger. Kan ikke fornyes

Kan ikke reserveres

Hovedsamling / tilleggslitteratur 14 dager Kan reserveres hvis utlånt (avhentes innen 7 dager etter hentebeskjed)

Kan fornyes i opptil totalt 90 dager (dersom ingen står på venteliste)

Aviser Kun til bruk i biblioteket Kan ikke fornyes

Kan ikke reserveres

Referansebøker og oppslagsverk Kun til bruk i biblioteket Kan ikke fornyes

Kan ikke reserveres

Fjernlån og innlånt materiale individuelt Kan reserveres
(avhentes innen 7 dager etter hentebeskjed)
Øvrige fysiske materialer 14 dager Kan reserveres hvis utlånt (avhentes innen 7 dager etter hentebeskjed)

Kan fornyes i opptil totalt 90 dager (dersom ingen står på venteliste)

Elektroniske tidsskriftdatabaser

(for oversikt, se Studiesider, Hvor skal jeg søke? eller A-Å)

Gratis tilgang via skolens nettverk. Se Tilgang hjemmefra.

Konsekvenser av låners mislighold av plikter

Purringer og erstatningskrav
Låner er personlig ansvarlig for lånte dokumenter og gjenstander, og må erstatte ødelagt og tapt materiale.  Ved manglende avlevering vil låner avkreves purregebyr på inntil kr 120,- pr bok.

Erstatningskrav på kr. 850,- sendes 28 dager etter forfalt lån. Dette kommer i tillegg til purregebyr på 120,- pr bok (totalt 970,- pr bok). Økonomiavdelingen har ansvaret for å inndrive kravet, som ved manglende betaling oversendes inkasso. Blir dokumentet innlevert før kravet er oversendt til inkasso, faller erstatningskravet på 850 kr. bort, men låner må fortsatt betale purregebyret.

Når erstatningskravet er sendt til inkasso, ligger saken ikke lenger hos biblioteket. Spørsmål må rettes til skolens økonomiavdeling. Materiale må selvfølgelig gjerne returneres, men biblioteket har ingen påvirkning på saken, etter at den er sendt til inkasso.

Sperring av lånerett
Ved overtredelse av reglementet kan låneretten sperres. Studenter som har mottatt erstatningskrav eller skylder 100 kr. eller mer mister retten til å:

 • Låne flere bøker
 • Reservere bøker
 • Fornye lån
 • Bestille lån/kopier

…før boka er levert og gebyret betalt.

Tidsskriftdatabaser og kopibestilling

Tidsskriftdatabaser

 • Biblioteket abonnerer på en rekke tidsskrifter i fulltekst som studentene selv kan laste ned og skrive ut.
 • Det er mulig å få tilgang til databasene hjemmefra. Dette er et eksklusivt tilbud for våre studenter og ansatte som IKKE skal deles med eksterne.
 • Artikkelbestilling begrenses til akademisk litteratur relevant for studiene. Er du i tvil, send gjerne biblioteket en e-post og be om hjelp til å vurdere det.
 • Hentebeskjed sendes på e-post, og studentene henter selv artiklene i bibliotekskranken. Ansatte får artikler levert i internpost.

Personvern

Personvern i biblioteket
Biblioteket er ifølge personopplysningsloven pliktige til å behandle alle opplysninger om sine brukere (studenter og ansatte) konfidensielt, og kun oppbevare informasjon etter samtykke fra disse*. Alle utlånsdata og persondata skal slettes når det ikke er behov for dem lenger. Biblioteket har ikke anledning til å lagre lånehistorikk.

Alle norske bibliotek er underlagt taushetsplikt. Grunnet denne taushetsplikten videreformidles ingen opplysninger om brukerne til andre enn bibliotekets ansatte, verken eksternt eller internt. Et unntak er i erstatningssaker, da disse faktureres gjennom høyskolens faktureringssystem og økonomiavdeling.

Eksamensoppgaver i biblioteket
Skoleoppgaver (bachelor- og masteroppgaver) fra Høyskolen Kristiania skal aldri tilgjengeliggjøres i biblioteket med studentenes navn, uten studentenes uttrykkelige samtykke.

Personlig lånekort
I henhold til retningslinjer for personvern, er lånekortet personlig, og kan ikke benyttes av andre. Reservert materiale kan kun hentes av den personen som har bestilt det.

* Studenter registreres automatisk som bibliotekbrukere, med samme opplysninger som i ordinært studentregister. Bibliotekets reglement må godkjennes av studenten som en del av semesterregistreringen.

Legg igjen en kommentar