Opphavsrett

For ansatte (fagstab); se mer her.

Mer info om hva slags materiale fra hvilke databaser som kan brukes fritt tilgjengelig, se oversikt på nettsiden til Creative Commons.

Bilder og kunst:

Se mer info på DelRett her.

Film:

Hvorfor trenger man en lisens? Ifølge Lov om Opphavsrett til Åndsverk (Åndsverkloven) er visning av videoer og DVD-er begrenset til privat hjemmebruk. Ønsker man å vise film i andre sammenhenger, skal det innhentes tillatelse av eieren av Filmens opphavsrett før visning finner sted. Merk at filmverket må ha blitt skaffet på lovlig vis!

Her er noen nyttige punkter å vite ang. visning av film, samt visning av TV og radio:

  • Filmer fra YouTube: YouTube-videoer som avspilles direkte fra internett vil som regel være greit både å vise og lenke til  (– men obs!  ikke om det er til åpenbart ulovlige kilder, så som Popcorn Time )
  • Utsnitt fra spillefilm:  Filmklipp som brukes for å illustrere et poeng i undervisningen eller brukes som utgangspunkt for diskusjon i klassen, er lovlig bruk etter sitatregelen (åndsverksloven § 22, som gjør det tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger). Husk fullstendige kildeopplysninger.
  • Hele spillefilmer: Høyskolen Kristiania har nå lov til å vise hele spillefilmer pga. avtalen med MPLC . Dokumentarfilmer o.a. kan med dette vises i klasser uten å måtte innhente forhåndstillatelse, men kan ikke legges ut på Luvit. Avtalen gir også anledning til å vise film i sosiale sammenhenger på skolen, i regi av studenter eller ansatte. Det skal etter avtalen da ikke tas inngangspenger.

Se også hva DelRett.no sier om bruk av film

TV og radio

  • Opptak av programmer:  Høyskolen Kristianias avtale med Norwaco tillater opptak og bruk av lyd- og billedprogram fra NRK og en rekke andre kanaler (ikke TV2). Se avtalen for oversikt over inkluderte kanaler. Opptakene kan legges på Luvit, men ikke på åpne websider.
  • Programmer på internett, lagt ut av rettighetshaver kan brukes fritt ved å lenke direkte. Husk alltid å oppgi hvor stoffet er hentet fra. Vær obs på at det gjerne er begrenset hvor lenge programmene ligger ute, og at det er mulig å sikre seg opptak (jfr. Norwacoavtalen).

Siden er under konstruksjon.
For henvendelser og spørsmål om opphavsrett, ta kontakt med Live Vikøren:
Live.Vikoren@kristiania.no.