Nettstudenter

Nettstudenter tilknyttet studier fra Høyskolen Kristiania har rett på tilgang til hele bibliotekets digitale samling, dette inkluderer digitale artikler, e-bøker m.m. For tilgang, se tilgang hjemmefra.

Som nettstudent har du ikke tilgang til høyskolebibliotekets lokaler og trykte boksamlinger, men henvises til ditt lokale offentlige bibliotek, som vil kunne hjelpe med leseplasser og med å skaffe trykte bøker.

Du er også velkommen til å benytte deg av profesjonell veiledning i litteratur- og informasjonssøk, henvisning i Chicago- og Vancouver-stilen, samt bruk av bibliotekets digitale samlinger. Ta kontakt på mail eller telefon: 98 28 92 28. Du kan også forhåndsavtale tidspunkt for lengre telefonveiledning her (vi setter av tid, du ringer oss ved avtalt tidspunkt).

Søk i databasene
  1. Velg en database som passer ditt fagområde fra bibliotekets A-Å, eller se en av våre studiesider for tips.
  2. Prøv å søke i flere databaser i Oria direkte, eller via søkeboks på forsiden. Oria søker i de fleste av bibliotekets samlinger trykte og elektroniske samlinger.  For deg som nettstudent er elektronisk samling mest relevant. Du behøver ingen pålogging til Oria for å få tilgang til e-bøker og e-artikler, kun generell tilgang hjemmefra. Som nettstudent har du derfor ikke noen innlogging til Oria slik campusbaserte studenter har. I Oria kan du også f.eks. avgrense slik at du ikke søker etter trykte bøker i venstremenyen.