• Passport (Global Market Information Database)

  Tilgang hjemmefra Passport gir tilgang til analyser fra Euromonitor Internationals GMID-base. Om Euromonitor Euromonitor er et analysefirma som tilbyr internasjonale data og dybdeanalyser fra hele verden innen: ‣ Industri- og bransjedata ‣ Sosio-økonomiske og demografiske forhold ‣ Forbruk og livsstil ‣ Trendanalyser og prognoser Om analysene i GMID (Global Market Information Database) Euromonitors data og analyser er basert på innsamlede data fra 210 land, hvorav 80 land kartlegges ved hjelp av dybdeanalyser på forbruk, varer og tjenester innen et bredt utvalg bransjer og industrier.… Se mer
 • Rettsdata Total

  Rettsdata Total (Studenttilgang)
  Som campusbasert student ved Høyskolen Kristiania kan du registrere deg for gratis studenttilgang til Rettsdata Total. Slik gjør du: Gå inn på www.rettsdata.no, velg«Student» og deretter «Få gratis studenttilgang til Rettsdata her»
  2. Registrer deg med epostadressen du har fått i forbindelse med Office 365, som er bygget opp som følger:[Ditt brukernavn til Feide]@student.c-k.no (disse vil endres til @student.kristiania.no: på sikt).… Se mer
 • PressReader

  Hva er PressReader? PressReader gir gratis og enkel tilgang til tusenvis av aviser og tidsskrifter fra hele verden. Blant disse finnes en mengde norske aviser, både riksdekkende og lokalaviser, som vanligvis ligger bak betalingsmurer. Via PressReaders nettsider eller app kan du bla i eller laste ned artikler fritt. Slik bruker du PressReader.… Se mer
 • UpToDate

  Nøkkelord: Indremedisin, behandlinger, diagnoser. UpToDate er et kunnskapsbasert oppslagsverk for praktiske kliniske spørsmål, vesentlig om diagnose og behandling. Beregnet på leger i primær- og spesialisthelsetjeneste. Den dekker over 10.000 emner innen 21 medisinske spesialiteter og generell indremedisin. Inneholder illustrasjoner og pasientinformasjon. Fri tilgang for norske ip-adresser (Helsebiblioteket). Omfang: 77 000 sider av fagfellevurderte tekster.… Se mer
 • TRIP

  Nøkkelord: Medisin. TRIP er en meta-søkemotor (høster data fra store databaser/søkemotorer, b.a. Cochrane Library) innen medisinfeltet. Gjør at det blir enklere å bruke forskning i praksis, og treff sorteres i følgende kategorier: «evidence based» (oversiktsartikler og annen oppsummert forskning), kliniske retningslinjer, online spørretjeneste, elektroniske tekstbøker, medisinsk bildedatabaseog pasientinformasjonsbrosjyrer. Har PICO-søk som gjør det enklere for brukere å søke mer presist, og man kan også søke direkte i PubMed.… Se mer
 • The Whole Brain Atlas

  Nøkkelord: Anatomi, hjernen. The Whole Brain Atlas er en online atlas av det sentrale nervesystemet. Utviklet av Keith Johnson, MA, og Alex Becker, PhD. Copyright materiale. For ikke-kommersiell bruk, bes det om lenking til nettsiden. Inneholder kliniske data «data accompanied with magnetic resonance (MR), x-ray computed tomography (CT), and nuclear medicine images”.… Se mer
 • SveMed+

  Nøkkelord: Medisin, helse- og sykepleie. SveMed+ er en referansedatabase som henter referanser fra skandinaviske tidsskrifter. Mange av tidsskriftene i SveMed+ er ikke indeksert i andre baser. Dekker områdene innen medisin, odontologi, helse- og sykepleie, arbeidsterapi osv. Fri tilgang.
  Søkeveiledning (OBS! Utarbeidet av UiO, enkelte avvik fra HKs systemer og rutiner kan forekomme).… Se mer
 • Store norske leksikon

  Norsk nettleksikon som blir kontinuerlig oppdatert av ca. 450 fagfolk fra de fleste vitenskaplige områder. Inneholder for tiden omlag 170 000 ulike artikler. Fri tilgang.Se mer
 • SPORTDiscus with Full Text (Ebsco)

  Nøkkelord: Idrett, idrettsmedisin.   SPORTDiscus with Full Text er den mest omfattende referanse- og fulltekstdatabasen innen idrett og idrettsmedisin. Den dekker områder innen: biomekanikk, legemidler, trening, kinesiologi, bevegelseslære, ernæring, rehabilitering, idrettspsykologi, coaching m.m. Tilgang hjemmefra.   Omfang: ca. 550 tidsskrifter Type innhold: Fulltekstdatabase; artikler, bøker, konferanserapporter Dekningsperiode: 1985- Dekningsområde: Internasjonalt Språk: [Hovedsakelig engelsk]… Se mer
 • Statistisk Sentralbyrå (SSB)

  Statistisk Sentralbyrå (SSB) er den «sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge». Statistikken kan ordnes etter emne, kronologisk eller fritekstsøk. Muligheter for uttak og bearbeiding av statistikk etter eget behov. Man finner blant annet statistikk over: ‣ Folk og levekår ‣ Ressurser og miljø ‣ Økonomi og nasjonalregnskap ‣ Kommunal, fylkeskommunal og statlig virksomhet ‣ Inneholder også upublisert statistikk.… Se mer
 • SocINDEX with Full Text (Ebsco)

  Nøkkelord: Sosiologi. SocINDEX with Full Text er den mest omfattende referanse- og fulltekstdatabase innen sosiologi. Inkluderer tidsskriftartikler, bøker og konferansebidrag. Omlag 900 tidskrifter og magasiner i fulltekst og 850 bøker. Tilgang hjemmefra
  .
  Søkeveiledning. Omfang: Ca. 2,1 millioner referanser Type innhold: Tidskriftsartikler, bøker og annet Dekningsperiode: 1906 – Dekningsområde: Internasjonalt Språk: Engelsk… Se mer
 • Clinical Evidence

  Nøkkelord: Kunnskapsbasert praksis, behandlinger, effekter, bivirkninger.
  Clinical Evidence
  er et oppslagsverk som oppsummerer kunnskapsbasert (evidence based) klinisk forskning om effekt av behandling, basert på vurdering av litteraturen.. Beskriver «benefits» og «harms» for den enkelte behandling og den beste tilgjengelige kunnskap. Sier også om det ikke finnes noe kunnskapsbasert litteratur om emnet.… Se mer
 • Sage Premier

  Nøkkelord: business, humanities, samfunnsvitenskap, sosiologi, teknologi, medisin .

  Sage Premier
  er en fulltekstdatabase som gir online-tilgang til ca. 645 fagfellevurderte tidsskrifter fra Sage. Tilgang hjemmefra
  Søkeveiledning (fra Sage).… Se mer
 • PubMed

  Nøkkelord: Klinisk og preklinisk medisin, ernæring, fysioterapi, farmasi, odontologi, helseomsorg m.m. Dekker også områder innen biologi og biokjemi. PubMed er en gratis søkemotor som primært henter referanser fra databasen MEDLINE. I tillegg til å være en slags gratis versjon av MEDLINE, henter den også abstracts av emner som omhandler biovitenskap og biomedisin.… Se mer
 • PsycINFO

  Nøkkelord: Psykologi, psykiatri, organisasjonsatferd PsycINFO er en omfattende internasjonal database innen psykologi. Den dekker psykologisk litteratur innen utdanning, forskning og praksis. Dekker også områder som medisin, psykiatri, utdannelse, sosialarbeid, jus, kriminologi, samfunnsvitenskap og organisasjonsatferd. Inneholder siteringer og sammendrag av akademiske fagfellevurderte tidsskriftsartikler, bokkapitler, bøker og avhandlinger. Via Helsebiblioteket.no. Registrer din egen personlige bruker for å få tilgang.… Se mer
 • Proff

  Nøkkelord: Bedriftsinformasjon, Norge Proff gir foretaksinformasjon fra Brønnøysundregistrene. Søk etter juridisk informasjon og regnskapsdata for alle aktive norske foretak. Fri tilgangSe mer
 • PEDro

  Nøkkelord: Fysioterapi. PEDro er en referansetabase for fysioterapi. Inneholder referanser til og sammendrag av randomiserte kontrollerte forsøk, systematiske oversiktsartikler og praksisretningslinjer. PEDro utfører grundige søk i bla.a. basene MEDLINE, EMBASE, CINAHL og PsycINFO. Henter nyeste utgivelser fra Cochranes databaser. Fri tilgang.
  Søkeveiledning (ekstern lenke, engelsk).   Omfang: 27 000 referanser Type innhold: Referansedatabase Dekningsperiode: 1929 – Dekningsområde: Språk: [Engelsk]… Se mer
 • OTseeker

  Nøkkelord: Ergoterapi. OTseeker er en referansedatabase til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte randomiserte kontrollerte forsøk særlig relevant for ergoterapi. Fri tilgang.
  Søkeveiledning (fra OTSeeker).… Se mer
 • OFFSTATS

  Nøkkelord: Offentlig statistikk, internasjonalt. OFFSTATS er en database, driftet av The University of Auckland Library (New Zealand). Basen samler fritt tilgjengelig statistikk fra offentlige kilder fra hele verden på internett. Søkekategoriene er delt inn etter land, region og emne. Man kan søke på en enkelt kategori, eller kombinere disse. Fri tilgang
  .… Se mer
 • Norsk kundebarometer

  Nøkkelord: Kundebarometer, spørreundersøkelse, tilfredshetsmåling, kundeindeks. Norsk kundebarometer (NKB) er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.
  NKB fokuserer på relasjoner mellom kunder og leverandører. Basert på en årlig datainnsamling foretatt blant norske husholdninger, har NKB som målsetning å være den målestokk som norske virksomheter benytter som grunnlag for: sammenligning med andre virksomheter sammenligning med andre bransjer sammenligning over tid og utgangspunkt for egne og mer omfattende undersøkelser.… Se mer
 • Norart

  Norart
  Artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker i alle fag. Referansebase.… Se mer
 • NB Digital

  Nøkkelord: Digitale bøker, aviser, filmer, musikk, norske utgivelser. NB Digitals samling består av tekst-, lyd- og bildebaserte kilder til norsk kultur- og samfunnshistorie. Disse kan være alt fra papir, via film til elektroniske medium, og dekke perioden fra mellomalderen fram til i dag. «Nasjonalbiblioteket skal ha landets mest komplette samling av publisert norsk materiale innenfor alle typer medium.… Se mer
 • Lovdata

  Nøkkelord: Norges lover Lovdata gir tilgang til Norges lover og forskrifter i søkbart format. Lovdata PRO er tilgjengelig fra Høyskolens netverk, og via Tilgang hjemmefra. Fri tilgang
  Omfang: Lover, sentrale og lokale forskrifter, høyesterettsavgjørelser, lagmannsrettsavgjørelser, avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen. Type innhold: Oppslagsverk Dekningsområde: Hovedsakelig norsk, noe europeisk Språk: Norsk… Se mer
 • Industry Profiles (Datamonitor)

  Nøkkelord: Markedsdata, bransjeanalyse, markedsrapporter, internasjonal statistikk Datamonitors Industry profiles (Ebsco) er søkbar som del av Business Source Complete. Her finner oversikt analyser og statistikk fra en rekke bransjer, fordeling av marksedsandeler mellom ulike aktører og selskaper, og forbruksmønstre fra hele verden. Omfang: over 100 000 bransjerapporter Type innhold: Bransjeanalyse fra Marketline, Datamonitor Dekningsperiode: Fra 1997 Dekningsområde: Internasjonalt Språk: Engelsk… Se mer
 • Clarify – digitale ordbøker

  Som student og ansatt ved Høyskolen Kristiania har du tilgang til Clarify. Med utdypende ordbøker, fagterminologi, setningsoversettelse og talesyntese er tjenesten et kraftig språkverktøy, uansett beherskelsesgrad. Clarify er tilgjengelig på PC, Mac, mobil og nettbrett; både på høyskolen og hjemme. Kom enkelt i gang ved hjelp av Feide. Noen av titlene tilgjengelig: ‣ Økonomisk/juridisk fagterminologi fra Cappelen Damm, Collins m.fl.… Se mer
 • Gray’s Anatomy

  Gray’s Anatomy of the Human Body er en klassisk bok om menneskets anatomi fra 1918, og er tilgjengelig online via Bartleby.com. Den inneholder 1247 «vibrant engravings», og 13 000 innførsler i indeksen. Boka er kjent for å ha en stor innflytelse innen sitt felt, og har blitt «jevnlig» revidert og gjenpublisert.… Se mer
 • Google Books

  Nøkkelord: Online bøker, utdrag fra bøker Google Books gjør det mulig å søke i fulltekst i bøker. Bøkene kommer primært fra to kilder; forleggere og biblioteker. Det er et markedsføringsprogram utviklet for å hjelpe forleggere og forfattere med å fremme bøkene sine ved å vise et begrenset antall sider i fulltekst (vanligvis 20 %).… Se mer
 • Felleskatalogen

  Nøkkelord: Farmasi, legemidler, katalogsøk. Felleskatalogen er en katalog over farmasøytiske preparater markedsført i Norge. Inneholder omtaler av hvert enkelt produkt som er registrert som legemiddel i Norge. Disse er «utarbeidet av produsenten og inneholder opplysninger om kjemiske og farmakologiske egenskaper, bruksområder, bivirkninger, pakningsstørrelser, priser og utleveringsbestemmelser for hvert enkelt preparat» (Store medisinske leksikon) Felleskatalogen AS er et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien (LMI).… Se mer
 • Eurostat

  Nøkkelord: Statistikk, EU Eurostat er en portal til EU-statistikk i fulltekst. Tabeller og beregninger kan genereres etter behov gjennom Data Shop Network. Inneholder nøkkeltall om ulike forhold i Europa. Verktøysfunksjoner: ulike typer statistiske illustrasjoner tabeller grafer kart Fri tilgang.
  Søkeveiledning (fra Eurostat). Omfang: Over 300 millioner statistiske data Type innhold: Database Dekningsperiode: – Dekningsområde: Hovedsakelig EU Språk: Engelsk, tysk og fransk… Se mer
 • FinnKode (ICD-10)

  Nøkkelord: Helseproblemer, sykdommer, klinisk kodeverk. FinnKode (ICD-10) er en elektronisk bok og søkeverktøy. ICD-kodeverket er en internasjonal statistisk klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer. Kodeverket er et redskap for systematisk klassifisering og registrering av sykdommer og beslektede helseproblemer. Sykdomsklassifikasjonen er utgitt av Verdens helseorganisasjon. Fri tilgang.
  Regelverk og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten 2016 (Kodeveiledning fra Helsedirektoratet).… Se mer
 • DUO

  Nøkkelord: Elektroniske utgivelser ved UiO. DUO (Digitale Utgivelser ved UiO) er et system for nettbasert publisering ved Universitetet i Oslo. DUO inneholder i dag elektroniske utgaver av hovedoppgaver, masteroppgaver, spesialoppgaver m.m., og et voksende antall doktoravhandlinger og artikler. Målet er å dekke hele spekteret av vitenskapelig publisering. Fri tilgang.… Se mer
 • eBook Collection (Ebsco)

  Nøkkelord: E-bøker. eBook Collection (Ebsco) er en samling av utvalgte e-bøker i fulltekst. Disse kan leses på nett eller «lånes» i inntil 364 dager på nedlastbar PDF.
  Tilgang hjemmefra
  .
  Hvordan «låne» en e-bok?Se mer
 • Directory of Open Access Books

  Nøkkelord: E-bøker, Open Access. Directory of Open Access Books (DOAB) samler inn vitenskapelige og fagfellevurderte bøker som er publisert som Open Access. Open Access handler om fri tilgang til vitenskapelig litteratur. Bøkene man finner her er gratis tilgjengelige, og finnes på flere språk. Fri tilgang.
  Søkeveiledning (fra DOAB).
  Se mer
 • Chicago Manual of Style Online

  Nøkkelord: Chicagomanualen, kilder, referering. Chicago Manual of Style Online Markedshøyskolen og bachelorstudiene ved Norges Kreative Fagskole benytter Chicago Manual of Style’s (16. utg.) “forfatter-dato”-stil for henvisning. Alle skriftlige oppgaver som krever bruk av akademiske kilder skal følge henvisningsstil for Chicagomanualen. Det er svært viktig å henvise riktig.
  Framstilling av andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var dine egne, regnes som plagiering.… Se mer
 • Brage (Høyskolen Kristianias e-arkiv)

  Direkte til Brage
  Bachelor- og masteroppgaver med karakterene A eller B. Fulltekst. Fri tilgangSe mer
 • Bassett Collection

  Nøkkelord: Anatomi, fotoer. Bassett Collection er en bildedatabase av menneskets anatomi. Basert på David Lee Bassetts bildesamling fra 1962. Kun ikke-kommersiell bruk, og Stanford Medical History Center må krediteres. Inneholder fotoer samt noe tegninger. Fri tilgang. Omfang:
  1,547 3D-fotoer Type innhold: Bildedatabase Språk: Engelsk og latin… Se mer
 • BMJ Best Practice

  Nøkkelord: Diagnostisering, behandling, pasientkonsultasjon, beslutningsstøtte BMJ Best Practice er et kunnskapsbasert klinisk oppslagsverk som gir kunnskapsbasert beslutningsstøtte til diagnose, prognose, behandling og forebygging. Kombinerer ”evidence” med vurderte retningslinjer og ekspertuttalelser. Inneholder oppsummert forskning og fulltekst. Lenker også til relevant innhold fra Clinical Evidence. Fri tilgang for norske ip-adresser (Helsebiblioteket).
  Søkeveiledning Omfang: Dekker mer enn 10 000 tilstander Type innhold: Oppslagsverk Dekningsområde: Internasjonalt Språk: Fulltekst kun engelsk.… Se mer
 • AMA Dictionary

  Nøkkelord: Ordliste, markedsføringstermer.

  American Marketing Association’s Dictionary of Marketing Terms er en omfattende ordliste med utgangspunkt i AMAs ordbok, tidligere utgitt i trykt format (1995). Engelskspråklig terminologi og definisjoner innen markedsføringsfaget. Fri tilgang.
  Omfang: Mer enn 2500 definisjoner Type innhold: Oppslagsverk Dekningsområde: Hovedsakelig amerikansk Språk: Engelsk… Se mer
 • Oxford Art Online

  Nøkkelord: Kunst, arkitektur, bildemateriale, kunstnerbiografier. Oxford Art Online er en internasjonal database som inneholder artikler i fulltekst, leksikainnslag, biografier over kunstnere og tusenvis av bilder innen kunst- og arkitekturfagene. Inneholder bl.a. fulltekst- og bildemateriale. Tilgang fra campus.
  Quick tour av Oxford Art Online.… Se mer
 • Forbruker og mediaundersøkelsen

  Kantar TNS sine markedsundersøkelser på nordmenns medie-, internett- og forbruksvaner. Dataene hentes ut fra et windowsbasert program (PC Gallup) som er installert på alle bibliotekets stasjonære maskiner, og lar brukeren selv  sette sammen tabeller og uttrekk. TLF-basen: mediebruk Kartlegging av mediebruk for aviser, radio, tv-kanaler, internett, samt demografi og geografi. Data samlet inn gjennom ca 45.000 telefonintervjuer årlig, der personer fra 12 år og oppover intervjues.… Se mer
 • McMasterPlus

  Nøkkelord: Medisin. McMasterPlus er en  søkemotor som utfører samsøk etter tidsskriftsartikler i egen base i tillegg til eksterne kunnskapsbaserte oppslagsverk/databaser innen medisin. Finner oppsummeringer i UpToDate og Best Practice, kvalitetsvurderte systematiske oversikter og kvalitetsvurderte enkeltstudier. I tillegg gjøres avgrenset søk i PubMed og Google Scholar. Søker samtidig i alle nivåer i ”S-pyramiden”.… Se mer
 • MEDLINE

  Nøkkelord: Klinisk og preklinisk medisin, ernæring, fysioterapi, farmasi, odontologi, helseomsorg m.m. Dekker også områder innen biologi og biokjemi. MEDLINE er den mest brukte referansedatabasen innen biomedisin. Finnes også i gratis versjon: PubMed. Selv om innholdet i de to basene er det samme, er det ulike søkemåter. Dette kan da resultere i ulike søkeresultater.… Se mer
 • Idunn

  Nøkkelord: Juss, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi, pedagogikk, naturvitenskap.

  Idunn
  er Nordens ledende database for fagtidsskrifter. Her finner du artikler fra ca. 49 ulike fagtidsskrifter.   Tilgang hjemmefra.

  Søkeveiledning (fra Idunn). Omfang: ca. 49 tidsskrifter Type innhold: Fulltekstdatabase Dekningsperiode: 2004 – . Også tilgang til et utvalg av eldre artikler.… Se mer
 • Hospitality & Tourism Complete

  Nøkkelord: Reiseliv, turisme, hotell. Hospitality & Tourism Complete (Ebsco) Internasjonal refereansedatabase innen reiseliv og turistnæring. Databasen inneholder over 1million innførsler tilbake til 1930, og inkluderer fulltekst-tilgang til ca. 560 tidskrifter inkludert: Journal of Hospitality and Tourism Education, Hosteur, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research, Journal of Sustainable Tourism, Leisure Sciences, Nation’s Restaurant News, Restaurant Business.… Se mer
 • Google Scholar

  Nøkkelord: Tidsskriftsartikler, avhandlinger, bøker.

  Google Scholar (GS) er et gratis søkeverktøy som kan brukes til å søke etter vitenskapelig materiale. Disse kan være alt fra fagfellevurderte artikler, avhandlinger, bøker, preprints, abstracter og technical reports. Fordeler ved GS er bl.a. dets evne til å finne «grå litteratur» som ikke ville være like lett å finne andre steder.… Se mer
 • ERIC (Ebsco)

  Nøkkelord: Pedagogikk, utdanning. ERIC (Education Resource Information Center) via Ebsco er en refereansedatabase innen pedagogikk, og inkluderer lenker til ca 337 000 fulltekstdokumenter fra 1966.   Tilgang hjemmefra
  .
  Søkeveiledning. Omfang:  Lenker til 337000 dokumenter i fulltekst Type innhold:  Referansedatabase Dekningsperiode: 1966 – Dekningsområde: Internasjonalt Språk: Engelsk… Se mer
 • Emerald

  Nøkkelord: Ledelse, organisasjon, HR, økonomi.

  Emerald
  gir online tilgang til bl.a. en rekke tidsskrifter som er publisert av Emerald Publishing. Inneholder fagfellevurerte tidsskrifter innen fagområdene HR, organisasjon og ledelse. Tilgang fra campus. For tilgang hjemmefra, ta kontakt med biblioteket.
  Søkeveiledning (fra Emerald). Omfang: ca. 120 tidsskrifter Type innhold: Tidsskriftssamling Dekningsperiode:  – Dekningsområde:  – Språk:  –… Se mer
 • EMBASE

  Nøkkelord: Biomedisin, farmakologi, folkehelse, toksikologi. EMBASE er en referansedatabase med spesielt god dekning innen farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, toksikologi, medikamentell behandling og miljø- og yrkesrettet medisin.
  Basen er et viktig supplement til MEDLINE, da den også inneholder 2700 tidsskrifter som ikke dekkes av MEDLINE. Inneholder referanser til tidsskriftsartikler (publiserte og in-press), akademisk litteratur, abstracts fra konferanser.… Se mer
 • EconLit with Full Text

  Nøkkelord: Økonomi, finans. EconLit with FullText er en referanse-/fulltekstdatabase innen økonomi og finans. Inneholder flere hundre tidskrifter i fulltekst inkludert American Economic Association-tidsskrifter uten restriksjoner (American Economic Review, Journal of Economic Literature, og Journal of Economic Perspectives). Databasen inneholder også fulltekstartikler på andre språk enn engelsk. I tillegg til artikler i fulltekst inneholder databasen også referanser og abstracts innen økonomifaget helt tilbake til 1969.  … Se mer
 • Directory of Open Access Journals

  Nøkkelord: Artikler, tidsskrifter, Open Access. Directory of Open Access Journals (DOAJ) samler inn vitenskaplige og fagfellevurderte artikler som er publisert som Open Access. Open Access handler om fri tilgang til vitenskapelig litteratur. Artiklene man finner her er gratis tilgjenglige og finnes på flere språk. Over 5000 tidsskrifter er søkbare på artikkelnivå.… Se mer
 • Communications & Mass Media

  Nøkkelord: Kommunikasjon, medier, PR, massemedier. Communications & Mass Media Complete (Ebsco) er en internasjonal database som inneholder hundrevis av ulike tidskrifter knyttet til studier i kommunikasjons- og mediefag, og relaterte fagområder. Solid referanse- og forskningsressurs som inneholder bl.a. abstracts og noe fulltekst. Tilgang hjemmefra.
  Søkeveiledning. Omfang:  ca. 800 indekserte tidsskrifter med abstracts og referanser, samt fulltekst for 500 tidsskrifter Type innhold:  Referanse- og indeksdatabase Dekningsperiode:  1915- Dekningsområde:  Internasjonalt Språk:  Hovedsakelig engelsk… Se mer
 • Anatomisk atlas (Thieme)

  Nøkkelord: Anatomi, illustrasjoner

  Anatomisk atlas fra Thieme
  er et oppslagsverk med illustrasjoner som beskriver kroppens ulike deler og organer. Kun tilgang fra campus Type innhold: Illustrasjoner Språk: Engelsk og latin… Se mer
 • Cochrane Library

  Nøkkelord: Kunnskapsbasert praksis, helse. Cochrane Library er en samling av databaser innen medisin og andre helserelaterte spesialiseringer. Innholder bl.a. Cochrane Reviews: en database med systematiske oversikter og meta-analyser som oppsummerer og tolker resultater av forskning innen medisin. Cochrane er en nøkkelressurs innen kunnskapsbasert medisin, og gir oppsummert forskning: Systematiske kunnskapsoversikter – resultatet av gjennomgang, vurdering og sammenstilling av eksisterende forskning.… Se mer
 • Business Source Complete

  Nøkkelord: Økonomi, ledelse, markededsføring, design og næringsliv. Business Source Complete (Ebsco) er en internasjonal referansedatabase under EBSCO-paraplyen med tilgang til artikler i fulltekst, som dekker de aller fleste næringslivsområder. Basen inneholder blant annet 1800 fagfelle-vurderte tidsskrift, over 2000 markedsundersøkelser, over 3000 SWOT-analyser, over 17000 bedriftsprofiler, over 18000 industriprofiler, over 900 bøker og over 1700 næringslivsmagasiner.… Se mer
 • CINAHL

  Nøkkelord: Sykepleie, biomedisin, helsestell, alternativ medisin. CINAHL er en referansedatabase som innen sykepleie, biomedisin, helsestell, alternativ medisin og andre helserelaterte fag.
  Inneholder referanser fra tidsskriftsartikler, bøker, avhandlinger, konferanserapporter (conference proceedings), standarder for praksis, audiovisuals og bokkapitler. Inneholder også en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer. Tilgang hjemmefra.
  Søkeveiledning (OBS! Utarbeidet av Medisinsk bibliotek, enkelte avvik fra HKs systemer og rutiner kan forekomme).… Se mer
 • Atekst (Retriever)

  Biblioteket og Atekst inviterer: Workshops for medieanalyse og –research for studenter og ansatte.Finn fram i Atekst – arkivet for norske aviser, tidsskrift og blogger, tilbake til 1945. Bergen: 5. april Oslo: 20. april Trondheim: 25. april   Nøkkelord: Tekstarkiv, norske aviser, medieanalyse, riksdekkende aviser, lokalaviser, nyhetsbyråer, blogger, websider. Atekst (Retriever) er arkiv for en stor andel norske aviser, telegram- og nyhetsbyråer og et utvalg magasiner og tidsskrifter.… Se mer
 • AMED

  Nøkkelord: Alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, pediatri, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering, tale- og språkterapi. AMED (The Allied and Complementary Medicine Database) inneholder referanser til artikler fra et utvalg av tidsskrifter, hvorav noen skandinaviske, innenfor alternativ medisin, palliativ pleie, fysioterapi, ergoterapi og flere andre yrker som er relatert til klinisk medisin. Mange av tidsskriftene i AMED er ikke indeksert i andre medisinske databaser.… Se mer
 • Art & Architecture Complete

  Nøkkelord: Kunst, arkitektur. Art & Architecture Complete (Ebsco) er en internasjonal database som inneholder hundrevis av ulike tidskrifter, bøker innen kunst- og arkitekturfagene. Inneholder bl.a. abstracts, fulltekst- og bildemateriale. Tilgang hjemmefra.
  Søkeveiledning. Omfang: ca. 800 indekserte tidsskrifter med abstracts og referanser, samt fulltekst for 400 tidsskrifter, 250 bøker og 60 000 bilder.… Se mer