• Forbruker og media

  Kantar TNS sine markedsundersøkelser på nordmenns medie-, internett- og forbruksvaner. Dataene hentes ut fra et windowsbasert program (PC Gallup) som er installert på alle bibliotekets stasjonære maskiner, og lar brukeren selv  sette sammen tabeller og uttrekk. Meld deg på kurs Innføringskurs i bruk av programvaren holdes på biblioteket de følgende datoer, med max 5 deltakere pr kurs.… Se mer
 • Clarify – digitale ordbøker

  Som student og ansatt ved Høyskolen Kristiania har du tilgang til Clarify. Med utdypende ordbøker, fagterminologi, setningsoversettelse og talesyntese er tjenesten et kraftig språkverktøy, uansett beherskelsesgrad. Clarify er tilgjengelig på PC, Mac, mobil og nettbrett; både på høyskolen og hjemme. Kom enkelt i gang ved hjelp av Feide. Noen av titlene tilgjengelig: ‣ Økonomisk/juridisk fagterminologi fra Cappelen Damm, Collins m.fl.… Se mer
 • DUO

 • Idunn

  Nøkkelord: Juss, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi, pedagogikk, naturvitenskap.

  Idunn
  er Nordens ledende database for fagtidsskrifter. Her finner du artikler fra ca. 49 ulike fagtidsskrifter.   Tilgang hjemmefra.

  Søkeveiledning (fra Idunn). Omfang: ca. 49 tidsskrifter Type innhold: Fulltekstdatabase Dekningsperiode: 2004 – . Også tilgang til et utvalg av eldre artikler.… Se mer
 • Hospitality & Tourism Complete

  Nøkkelord: Reiseliv, turisme, hotell. Hospitality & Tourism Complete (Ebsco) Internasjonal refereansedatabase innen reiseliv og turistnæring. Databasen inneholder over 1million innførsler tilbake til 1930, og inkluderer fulltekst-tilgang til ca. 560 tidskrifter inkludert: Journal of Hospitality and Tourism Education, Hosteur, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research, Journal of Sustainable Tourism, Leisure Sciences, Nation’s Restaurant News, Restaurant Business.… Se mer
 • ERIC (Ebsco)

  Nøkkelord: Pedagogikk, utdanning. ERIC (Education Resource Information Center) via Ebsco er en refereansedatabase innen pedagogikk, og inkluderer lenker til ca 337 000 fulltekstdokumenter fra 1966.   Tilgang hjemmefra
  .
  Søkeveiledning. Omfang:  Lenker til 337000 dokumenter i fulltekst Type innhold:  Referansedatabase Dekningsperiode: 1966 – Dekningsområde: Internasjonalt Språk: Engelsk… Se mer
 • Emerald

  Nøkkelord: Ledelse, organisasjon, HR, økonomi.

  Emerald
  gir online tilgang til bl.a. en rekke tidsskrifter som er publisert av Emerald Publishing. Inneholder fagfellevurerte tidsskrifter innen fagområdene HR, organisasjon og ledelse. Tilgang fra campus. For tilgang hjemmefra, ta kontakt med biblioteket.
  Søkeveiledning (fra Emerald). Omfang: ca. 120 tidsskrifter Type innhold: Tidsskriftssamling Dekningsperiode:  – Dekningsområde:  – Språk:  –… Se mer
 • EMBASE

  Nøkkelord: Biomedisin, farmakologi, folkehelse, toksikologi. EMBASE er en referansedatabase med spesielt god dekning innen farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, toksikologi, medikamentell behandling og miljø- og yrkesrettet medisin.
  Basen er et viktig supplement til MEDLINE, da den også inneholder 2700 tidsskrifter som ikke dekkes av MEDLINE. Inneholder referanser til tidsskriftsartikler (publiserte og in-press), akademisk litteratur, abstracts fra konferanser.… Se mer
 • EconLit with Full Text

  Nøkkelord: Økonomi, finans. EconLit with FullText er en referanse-/fulltekstdatabase innen økonomi og finans. Inneholder flere hundre tidskrifter i fulltekst inkludert American Economic Association-tidsskrifter uten restriksjoner (American Economic Review, Journal of Economic Literature, og Journal of Economic Perspectives). Databasen inneholder også fulltekstartikler på andre språk enn engelsk. I tillegg til artikler i fulltekst inneholder databasen også referanser og abstracts innen økonomifaget helt tilbake til 1969.  … Se mer
 • Directory of Open Access Journals

  Nøkkelord: Artikler, tidsskrifter, Open Access. Directory of Open Access Journals (DOAJ) samler inn vitenskaplige og fagfellevurderte artikler som er publisert som Open Access. Open Access handler om fri tilgang til vitenskapelig litteratur. Artiklene man finner her er gratis tilgjenglige og finnes på flere språk. Over 5000 tidsskrifter er søkbare på artikkelnivå.… Se mer
 • Communications & Mass Media

  Nøkkelord: Kommunikasjon, medier, PR, massemedier. Communications & Mass Media Complete (Ebsco) er en internasjonal database som inneholder hundrevis av ulike tidskrifter knyttet til studier i kommunikasjons- og mediefag, og relaterte fagområder. Solid referanse- og forskningsressurs som inneholder bl.a. abstracts og noe fulltekst. Tilgang hjemmefra.
  Søkeveiledning. Omfang:  ca. 800 indekserte tidsskrifter med abstracts og referanser, samt fulltekst for 500 tidsskrifter Type innhold:  Referanse- og indeksdatabase Dekningsperiode:  1915- Dekningsområde:  Internasjonalt Språk:  Hovedsakelig engelsk… Se mer
 • Cochrane Library

  Nøkkelord: Kunnskapsbasert praksis, helse. Cochrane Library er en samling av databaser innen medisin og andre helserelaterte spesialiseringer. Innholder bl.a. Cochrane Reviews: en database med systematiske oversikter og meta-analyser som oppsummerer og tolker resultater av forskning innen medisin. Cochrane er en nøkkelressurs innen kunnskapsbasert medisin, og gir oppsummert forskning: Systematiske kunnskapsoversikter – resultatet av gjennomgang, vurdering og sammenstilling av eksisterende forskning.… Se mer
 • Business Source Complete

  Nøkkelord: Økonomi, ledelse, markededsføring, design og næringsliv. Business Source Complete (Ebsco) er en internasjonal referansedatabase under EBSCO-paraplyen med tilgang til artikler i fulltekst, som dekker de aller fleste næringslivsområder. Basen inneholder blant annet 1800 fagfelle-vurderte tidsskrift, over 2000 markedsundersøkelser, over 3000 SWOT-analyser, over 17000 bedriftsprofiler, over 18000 industriprofiler, over 900 bøker og over 1700 næringslivsmagasiner.… Se mer
 • CINAHL

  Nøkkelord: Sykepleie, biomedisin, helsestell, alternativ medisin. CINAHL er en referansedatabase som innen sykepleie, biomedisin, helsestell, alternativ medisin og andre helserelaterte fag.
  Inneholder referanser fra tidsskriftsartikler, bøker, avhandlinger, konferanserapporter (conference proceedings), standarder for praksis, audiovisuals og bokkapitler. Inneholder også en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer. Tilgang hjemmefra.
  Søkeveiledning (OBS! Utarbeidet av Medisinsk bibliotek, enkelte avvik fra HKs systemer og rutiner kan forekomme).… Se mer
 • Atekst (Retriever)

  Nøkkelord: Tekstarkiv, norske aviser, medieanalyse, riksdekkende aviser, lokalaviser, nyhetsbyråer, blogger, websider. Atekst (Retriever) er arkiv for en stor andel norske aviser, telegram- og nyhetsbyråer og et utvalg magasiner og tidsskrifter. Her kan du søke i både riksdekkende aviser og lokalaviser, og avgrense innenfor publiseringsår og -måned, ønsket avis m.m. Standardinnstilling for søket er kun i papirbaserte kilder (aviser, magasiner og tidsskrifter), men du kan også velge å søke i bl.a.… Se mer
 • AMED

  Nøkkelord: Alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, pediatri, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering, tale- og språkterapi. AMED (The Allied and Complementary Medicine Database) inneholder referanser til artikler fra et utvalg av tidsskrifter, hvorav noen skandinaviske, innenfor alternativ medisin, palliativ pleie, fysioterapi, ergoterapi og flere andre yrker som er relatert til klinisk medisin. Mange av tidsskriftene i AMED er ikke indeksert i andre medisinske databaser.… Se mer
 • Art & Architecture Complete

  Nøkkelord: Kunst, arkitektur. Art & Architecture Complete (Ebsco) er en internasjonal database som inneholder hundrevis av ulike tidskrifter, bøker innen kunst- og arkitekturfagene. Inneholder bl.a. abstracts, fulltekst- og bildemateriale. Tilgang hjemmefra.
  Søkeveiledning. Omfang: ca. 800 indekserte tidsskrifter med abstracts og referanser, samt fulltekst for 400 tidsskrifter, 250 bøker og 60 000 bilder.… Se mer