Faglige studentassistenter

Bibliotekets faglige studentassistentene gir støtte og kloke råd omkring oppgaveskriving, eksamen m.m. Tilbudet er ikke fagspesifikt, men drives av tre studenter fra masterstudiet i markedsføring og en bachelorstudent innen helsefagene. På denne siden kan du booke veiledning, besøke dem på Hovedbiblioteket i Oslo, eller ta kontakt på studentassistentenes Facebookside. Dersom det er behov for dypere faglig innsikt, vil du henvises videre til fagstab.


Leo Mathias Brenden
Studerer Master i markedsføringsledelse
Trefftid: Mandag 12:00-15:00

Leo har bachelor i Markedsføring og salgsledelse fra Høyskolen Kristiania i Bergen. Han har skrevet bacheloroppgave om beslutningsprosessen som foregår når man velger spillselskap, hvor han benyttet seg av både kvalitativ og kvantitativ metode. Hans faglige interesser er psykologi, sosiologi og merkevarebygging. Ønsker å skrive masteroppgave om agentbransjen i norsk fotball fra et økonomi-sosiologisk perspektiv.


Ann-Harriet Granberg
Studerer Master i markedsføringsledelse
Trefftid: Tirsdag 12:00-15:00

 

 

 


Ingveig Eilertsen
Studerer Master i markedsføringsledelse
Trefftid: Onsdag 12:00-15:00

Ingveig har studert bachelor i Markedsføring og merkevareledelse på Høyskolen Kristiania i Oslo. Hun skrev bacheloroppgave om effekter av Content Marketing i digitale plattformer, der det ble gjennomført et kvantitativt eksperiment. Videre har hun «International Business Certificate» fra Frankfurt am Main, Tyskland. Hun har også kunnskap til internasjonal markedsføring fra Santa Barbara City College, fra et studieår i USA innen internasjonal markedsføring.