Faglige studentassistenter

De faglige studentassistentene tilbyr kloke råd og god støtte om oppgaveskriving, eksamensstrukturering m.m. Tilbudet er ikke fagspesifikt, men drives av tre studenter fra masterstudiet i markedsføring og en bachelorstudent innen helsefagene. Du kan bestille veiledningstid her, besøke dem direkte på Hovedbiblioteket i Oslo eller ta kontakt på studentassistentenes Facebookside. Dersom det er behov for dypere faglig innsikt, vil du henvises videre til fagstab.

 

Andreas1Andreas Omre Fon
Studerer: Master i markedsføringsledelse
Trefftid: Mandag 12:00-15:00

Andreas har bachelor i hotelledelse fra Høyskolen Kristiania. Han skrev bacheloroppgave om tilbakemeldingsnettsteder og benyttet kvalitative dybdeinterjuer som metode. Han planlegger å skrive masteroppgave om forbrukerpsykologi og adferdsøkonomi. Andreas’ faglige interesser og kunnskaper er økonomi, læringsteori og forbrukeradferd.
Andreas har også gode resultater og ferdigheter innen kvantitativ metode og SPSS.

 

Helene K. Olsen
Studerer: 3. år Bachelor i livsstilsendring og folkehelse
Trefftid: Tirsdag 12:00-15:00

Helene studerer livsstilsendring og folkehelse. Tidligere har hun studert et år kriminologi på universitetet og et halvt år med tropisk idrett i Kariben. I løpet av studiet sitt på høyskolen Kristiania har hun hatt en sentral rolle i veiledning av medstudenter i tillegg til et stort forskningsprosjekt (HOPP-prosjektet) der hun har fått erfaring med forskning. Fra Hopp- prosjektet har hun også fått kunnskap om excel og spss.

 

Hanne1Hanne Røe Nyhus
Studerer: Master i markedsføringsledelse
Trefftid: Onsdag 12:00-15:00

Hanne har bachelor i internasjonal markedsføring og International Business fra Handelshøyskolen BI, og tok et utvekslingsår i Grenoble, Frankrike. Der skrev hun sin bacheloroppgave for en norsk bedrift, hvor de analyserte og rapporterte bedriftens muligheter i det franske markedet. Det ble hovedsakelig benyttet kvalitativ metode med fokusgrupper og dybdeintervjuer. Hanne har stor interesse for, og vil skrive masteroppgave om digital markedsføring.

 

JørgenJørgen Røgeberg
Studerer: Master i markedsføringsledelse
Trefftid: Torsdag 12:00-15:00

Jørgen har bachelor i markedsføring og skrev sin bacheloroppgave om organisasjonsdrevet merkebygging. Etter ett års pause startet han på sin masterutdanning ved Høyskolen Kristiania. Jørgens interesserer seg for psykologien i markedsføring, og vil skrive masteroppgave rundt oppmerksomhetspsykologi ved bruk av nye virkemidler innen annonsering.