Bibliotekutvalget

Sammensetning

Bibliotekutvalget består av:

 • Faglige medlemmer: 6 medlemmer blant faglige representanter, hvor to av de faglig kommer studiestedene utenfor Oslo og en representant fra hvert institutt.
 • Bibliotekarmedlemmer: Biblioteksjef, samt én bibliotekar fra hvert utlånssted.
 • Studentmedlemmer: 3 studentrepresentant, en fra hvert studiested.
 • Kommunikasjonssjef (uten stemmerett): Skal være til stede på møtene som informant rundt bibliotekets rolle i formidling av bibliotekressurser, samt HKs fagkompetanse og forskning.

Utvalget skal ha faste møter én gang per semester, og ellers komme sammen når ett av medlemmene ønsker det.
Bibliotekutvalget velger selv sin leder og sekretariat

Oppgaver:
Kvalitetsreformen gir rammer for bibliotekets strategiske arbeid i årene fremover. Dette innebærer at Bibliotekutvalget skal:

 • Arbeide for at bibliotek- og bibliotektjenester integreres som pedagogiske ressurser i undervisning og studier.
 • Arbeide for å utvikle studenters informasjonskompetanse ved at det legges til rette for en kritisk håndtering og forståelse av informasjonstilgangen.
 • Være rådgivende organ i samlingsutviklingen, herunder å arbeide for at det legges til rette for samarbeid mellom HKs fagmiljøet og biblioteket om anskaffelse og formidling av relevant norsk og internasjonal vitenskapelig forskningslitteratur og data uavhengig av fysisk format. Praktiske ressurser skal også vurderes ut fra fagmiljøets behov rundt forskning og undervisning.
 • Være rådgivende organ i bibliotekets strategiarbeid, og dermed i planleggingen og utviklingen av bibliotekets tjenestetilbud. Tjenestene skal være rettet mot både undervisnings- og forskningsaktiviteter ved HK.
 • Være aktive i HKs håndtering av budsjettmidler til biblioteket, og i arbeidet med utarbeidelse av bibliotekets budsjettplanlegging og budsjettprioritering.
 • Formidle ønsker og tilbakemeldinger fra øvrig fagstab
 • EVU, nettpedagogikk og fagskolepedagogikk er også fast punkt på agendaen

Vedtatt av Høyskolekollegiet ved Høyskolen Kristiania – Ernst G Mortensens Stiftelse

Bibliotekutvalget ved Høyskolen Kristiania

Faste medlemmer:

 • Hilah Geer (biblioteksjef)
 • Martina Skauge (spesialbibliotekar Bergen)
 • Peder Gjersem (bibliotekar Trondheim)
 • Stein-Oddvar Evensen (sekretær)

Valgte medlemmer:

 • Solveig Sporlid (Studentrepresentant Oslo)
 • Malene Fjærtoft (Studentrepresentant Bergen)
 • Mathilde Weiby (Studentrepresentant Trondheim)
 • Rune Bjerke (Institutt for Markedsføring)
 • Susan Gjerde (Institutt for Organisasjon og Ledelse)
 • Lars Erik Braaum (Institutt for Helse)
 • Jarle Fotland (Institutt for Kreativitet og Innovasjon)
 • David Coates (faglige representant Bergen)
 • Kjell Inge Breivoll (faglige representant Trondheim)