Bestill veiledning

  • Bestill en bibliotekar:
  • ‣ Få hjelp med litteratur- og informasjonssøk, kildekritikk, henvisning m.m. Studenter i Trondheim, Bergen eller NKS Nettstudier kan bestille veiledning på telefon (tlf: 982 89 228). Se også veiledning for helsestudenter.
  • Bibliotekar med spesialisering helsefag:
  • ‣ Sitter i bibliotekets skranke hver onsdag mellom 12:00-15:00. Veileder bl.a. i henvisningsstilen Vancouver, søk i Medline etc. Se også veiledning for helsestudenter.
  • Bestill en faglig studentassistent (Les mer her):
  • Masterstudenter i markedsføring: Mandag, onsdag og torsdag mellom 12:00-15:00 treffer du en av våre masterstudenter i markedsføring (Andreas, Hanne og Jørgen), som kan hjelpe deg med spørsmål om fag, oppgaveskriving, pensum, SPSS m.m.
  • Helsestudent: Tirsdag mellom 12-15:00 treffer du Helene som går 3.-året  på Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse. Hun kan hjelpe deg med spørsmål om fag, oppgaveskriving, pensum, SPSS, excel m.m.

Book tid her: