Bestill veiledning

Bestill en bibliotekar

‣ Litteratur- og informasjonssøk, kildekritikk, henvisning m.m.
  • ‣ Spesialist i søk for helsefagene onsdag 12-15.
  • ‣ Veiledning kan gennomføres på telefon (98289228).
  • Bestill veiledning her

Faglige studentassistenter

  • Masterstudenter i markedsføring: Tre dager i uken treffer du en av våre masterstudenter i markedsføring, som kan hjelpe deg med spørsmål om fag, oppgaveskriving, pensum, SPSS m.m.
  • Bestill veiledning her

Helsefaglig studentassistent

  • ‣ Student med bachelor, samt ett års videreutdanning i osteopati. Spørsmål om fag, oppgaveskriving, pensum m.m.
  • Bestill veiledning her