Ansatte i biblioteket

Hilah Geer
Biblioteksjef
Informasjonskompetanse og forskningstjenester

Hilah.Geer@kristiania.no
94208691

Ingeborg Teigland
Hovedbibliotekar
Instituttjenester

Studiebibliotekar Institutt for helsefag
Fast trefftid i skranken
Onsdag 12.00-15.00

Ingeborg.Teigland@kristiania.no
99616311

Urd Hertzberg
Hovedbibliotekar
Samling og publikumstjenester

Studiebibliotekar Institutt for kreativitet og innovasjon

Urd.Hertzberg@kristiania.no
92099850

Live Vikøren
Spesialbibliotekar
Instituttjenester

Opphavsrett
Kvalitetssikring av pensumlister
Studiebibliotekar Institutt for ledelse og organisasjon

Live.Vikoren@kristiania.no
93887758

Kjartan Holm Trætteberg
Spesialbibliotekar
Samling og publikumstjenester

Ansvar for samlingsforvaltning og -utvikling
Studiebibliotekar Institutt for markedsføring

KjartanHolm.Traetteberg@kristiania.no
45935553

Karin Kilde
Spesialbibliotekar
Samling og publikumstjenester

Ansvar for publikumstjenester

Karin.Kilde@kristiania.no
91588550

Martina Skauge
Spesialbibliotekar
Bergen

Martina.Skauge@kristiania.no
41291223

Morten Soma
Spesialbibliotekar
Samling og publikumstjenester

Morten.Soma@kristiania.no
40544121

Bibliotekassistenter
Oslo:
Vegard, Trude-Anine, Trine Helene, Maria, Henriette, Hedda og Karoline.

Biblioteket@kristiania.no
98289228

Bibliotekassistenter
Bergen:

Sylvia Elin, Martine, Karina og Tomas

Bibliotekassistenter
Trondheim:

Even og Anna